саопштење 26. јануар

print

Поводом вести објављене у данашњој штампи у којој се наводи да је градски секретар за образовање, Владимир Тодић, поднео оставку на ту функцију и „прелази на ново радно место“, Агенција за борбу против корупције још једном подсећа све функционере да су по престанку јавне функције, а пре ступања на нову дужност/функцију/посао ДУЖНИ ДА ЗАТРАЖЕ САГЛАСНОСТ у складу са чланом 38. Закона.

Агенција такође указује да повреда наведене одредбе представља прекршај за који се кажњава правно лице у коме је заснован радни однос новчаном казном до 2 милиона динара, а одговорно лице до 500 хиљада динара. Функционеру се изриче мера о повреди закона и новчана казна до 150 хиљада динара.