Saopštenje za javnost 25. oktobar

Blace – Izbori za odbornike
22/06/2012
Bogatić – Izbori za odbornike
22/06/2012

Saopštenje za javnost 25. oktobar

print

Agencija za borbu protiv korupcije je, od samog osnivanja, izložena pritiscima i napadima koji se ne odnose direktno na primenu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije već se posredno diskredituju pojave odnosno postupanja kako bi se narušio ugled institucije i njenih predstavnika.

„Takvo postupanje nije novina. Primeri Slovenije i Rumunije su jasan pokazatelj kako se, diskreditovanjem ljudi na čelu antikorupcijskih institucija, urušava čitav koncept borbe protiv korupcije, njihovo delovanje svodi na administrativni nivo i konačno, dolazi do gašenja ovih organa“, ističe Zorana Marković.

Agencija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini i za protekle dve godine predala je dva Izveštaja o radu. Oba su odobrena od strane Odbora Agencije. Izveštaj o radu za 2010. godinu je i usvojen od strane Narodne skupštine, dok se razmatranje Izveštaja za 2011. godinu, zbog izbora, tek očekuje.

„U dosadašnjem radu Agencije, svi nesporazumi su rešavani u saradnji sa Odborom pa nema razloga da se i poslednji postupak Odbora zajednički ne razmotri uz puno poštovanje ugleda ove institucije, domaćih i međunarodnih partnera i javnosti“ dodaje Zorana Marković.