Саопштење за јавност 25. октобар

Блаце – Избори за одборнике
22/06/2012
Богатић – Избори за одборнике
22/06/2012

Саопштење за јавност 25. октобар

print

Агенција за борбу против корупције је, од самог оснивања, изложена притисцима и нападима који се не односе директно на примену Закона о Агенцији за борбу против корупције већ се посредно дискредитују појаве односно поступања како би се нарушио углед институције и њених представника.

„Такво поступање није новина. Примери Словеније и Румуније су јасан показатељ како се, дискредитовањем људи на челу антикорупцијских институција, урушава читав концепт борбе против корупције, њихово деловање своди на административни ниво и коначно, долази до гашења ових органа“, истиче Зорана Марковић.

Агенција за свој рад одговара Народној скупштини и за протекле две године предала је два Извештаја о раду. Оба су одобрена од стране Одбора Агенције. Извештај о раду за 2010. годину је и усвојен од стране Народне скупштине, док се разматрање Извештаја за 2011. годину, због избора, тек очекује.

„У досадашњем раду Агенције, сви неспоразуми су решавани у сарадњи са Одбором па нема разлога да се и последњи поступак Одбора заједнички не размотри уз пуно поштовање угледа ове институције, домаћих и међународних партнера и јавности“ додаје Зорана Марковић.