Saopštenje povodom Uputstva za pripremu budžeta za 2011. godinu

Godišnji izveštaj 2011. RAVANICA
29/05/2012
Reformistička stranka
29/05/2012

Saopštenje povodom Uputstva za pripremu budžeta za 2011. godinu

print

Agencija za borbu protiv korupcije dobila je danas, 10. septembra, sa značajnim zakašnjenjem u odnosu na ostale korisnike budžeta Republike Srbije, Uputstvo za pripremu budžeta za 2011. godinu, jer je koverat koji sadrži Uputstvo adresiran na nepostojeći organ tj. Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa.

Načinjeni propust dešava se drugu godinu za redom, iako je na gašenje Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa, a osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstvu finansija ukazano još prošle godine. Budući da je rok za predaju projekcije budžeta 17. septembar, Agencija ima svega sedam dana da isplanira i u roku dostavi svoj plan za 2011. godinu.

Podsećamo da ovako kratak rok za ispunjavanje obaveza u odnosu na druge korisnike budžeta može predstavljati ne samo diskriminaciju Agencije već i svojevrsni pritisak na rad ove institucije. Agencija takođe ukazuje na nepostojanje ažurnih podataka u ovom ministarstvu posebno zbog činjenice da i pojedini pomoćnici Ministra finansija pozive za internu stručnu obuku i dalje šalju na adresu nepostojećeg Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa. Ovakvim postupanjem ne doprinosi se jačanju integriteta državnih organa i nepotrebno se narušavaju profesionalni odnosi komunikacije između državnih i organa regulatornih tela.