Obraćanje Agencije ministru finansija i privrede i direktoru Poreske uprave povodom najavljene unakrsne procene poreske osnovice

Opovo – Izbori za odbornike
22/06/2012
Osečina – Izbori za odbornike
22/06/2012

Obraćanje Agencije ministru finansija i privrede i direktoru Poreske uprave povodom najavljene unakrsne procene poreske osnovice

print
Povodom najavljenog donošenja niza podzakonskih akata kojima će se bliže urediti postupanje Poreske uprave u sprovođenju unakrsne procene poreske osnovice, Agencija za borbu protiv korupcije obratila se Mlađanu Dinkiću, ministru finansija i privrede i Ivanu Simiču, v.d. Direktora PU.

„Agencija smatra da je prilikom izrade tih podzakonskih akata potrebno imati u vidu i činjenicu da postoji mogućnost da je neko od budućih poreskih obveznika imovinu stekao izvršenjem nekog krivičnog dela (koje može biti otkriveno nakon sprovedene unakrsne procene poreske osnovice) i da je, s tim u vezi, potrebno predvideti zaštitne mehanizme koji bi onemogućili da izvršilac krivičnog dela izbegne krivičnu odgovornost za izvršeno krivično delo, ukoliko bi prethodno platio porez na imovinu za koju ne bi mogao da dokaže zakonitost sticanja“, navodi se u dopisima Agencije za borbu protiv korupcije.

Imajući u vidu da je jedna od zakonskih nadležnosti Agencije saradnja sa drugim državnim organima u pripremi propisa u oblasti borbe protiv korupcije, Agencija nastavlja da podržava aktivnosti svih državnih organa kojima je cilj da se na zakonit način sankcionišu svi oni koji su kršenjem zakona stekli enormno bogatstvo.