Обраћање Агенције министру финансија и привреде и директору Пореске управе поводом најављене унакрсне процене пореске основице

Опово – Избори за одборнике
22/06/2012
Осечина – Избори за одборнике
22/06/2012

Обраћање Агенције министру финансија и привреде и директору Пореске управе поводом најављене унакрсне процене пореске основице

print
Поводом најављеног доношења низа подзаконских аката којима ће се ближе уредити поступање Пореске управе у спровођењу унакрсне процене пореске основице, Агенција за борбу против корупције обратила се Млађану Динкићу, министру финансија и привреде и Ивану Симичу, в.д. Директора ПУ.

„Агенција сматра да је приликом израде тих подзаконских аката потребно имати у виду и чињеницу да постоји могућност да је неко од будућих пореских обвезника имовину стекао извршењем неког кривичног дела (које може бити откривено након спроведене унакрсне процене пореске основице) и да је, с тим у вези, потребно предвидети заштитне механизме који би онемогућили да извршилац кривичног дела избегне кривичну одговорност за извршено кривично дело, уколико би претходно платио порез на имовину за коју не би могао да докаже законитост стицања“, наводи се у дописима Агенције за борбу против корупције.

Имајући у виду да је једна од законских надлежности Агенције сарадња са другим државним органима у припреми прописа у области борбе против корупције, Агенција наставља да подржава активности свих државних органа којима је циљ да се на законит начин санкционишу сви они који су кршењем закона стекли енормно богатство.