Saopštenje Odbora Agencije povodom Autentičnog tumačenja odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Zorana_Markovic_SBPK_020_photo-Darko_Stanimirovic
Zorana Marković, direktor Agencije za borbu protiv korupcije od 2009. do 2012. godine
01/02/2013
Nadežda Uvanović, pomoćnik direktora u Sektoru za poslove kontrole
01/02/2013

Saopštenje Odbora Agencije povodom Autentičnog tumačenja odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

print

Povodom Autentičnog tumačenja odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koje je Narodna skupština donela na sednici održanoj 16. decembra 2013. godine, Odbor Agencije ukazuje na to da je Narodna skupština propustila da tom prilikom izmeni jednu nedovoljno preciznu zakonsku definiciju funkcionera koja ne uključuje na izričit način i lica koja su izabrana, postavljena ili imenovana u organe privrednih društava čiji je osnivač Republika Srbija na posredan način – ćerki firmi javnih preduzeća.

U cilju zaštite javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i vođen duhom i ciljem Zakona, Odbor je 7. februara 2010. godine zauzeo pravni stav da su i navedena lica funkcioneri. Vođena istim razlozima i motivima, Narodna skupština je mogla da u proceduri za dopunu Zakona, izmeni odredbu člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcija, tako što bi u ovu odredbu uključila i lica izabrana, postavljena ili imenovana u organe privrednih društava čiji je osnivač javno preduzeće, odnosno, na posredan način Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Odbor Agencije ističe da Skupština nije na dnevni red uvrstila izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koje je Agencija još početkom ove godine dostavila i Skupštini.

Naravno, Agencija će, kao samostalan i nezavisan državni organ, sprovoditi odluke Narodne skupštine i poštovati zakon, ali će istovremeno insistirati na unapređenju pravnog okvira, radi istinske i sistemske borbe protiv korupcije, pa će predložiti i da se pod pojam funkcionera podvedu i lica/funkcioneri u ćerkama firmama javnih preduzeća.

Autentično tumačenje odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije