Saopštenje Odbora Agencije

Bela Crkva – Izbor za odbornike
22/06/2012
Bela Palanka – Izbori za odbornike
22/06/2012

Saopštenje Odbora Agencije

print
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije pokrenuo je postupak za razrešenje direktorke Agencije. Postupak je pokrenut zbog sumnje da je direktorka narušila ugled Agencije, povredila odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i nesavesno vršila funkciju.

Direktorki je danas uručen zaključak o pokretanju postupka za utvrđivanje da li postoje razlozi za razrešenje, jednoglasno usvojen na sednici Odbora 16. oktobra 2012. godine. U skladu sa Zakonom i Poslovnikom, Odbor će predlog za razrešenje razmatrati na sednici po isteku roka od 15 dana. Na toj sednici će direktorka imati priliku da se izjasni o predlogu i iznese stavove ili dokaze koji govore u prilog njenog izjašnjenja.