Odbor Agencije povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Jačanje individualnog i institucionalnog integriteta zaposlenih u državnoj upravi/javnom sektoru
13/12/2011
Prosveta: Saradnja u borbi protiv korupcije
18/11/2013

Odbor Agencije povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

print

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije izražava zabrinutost zbog Predloga izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kojim Uprava za javne nabavke prestaje sa radom kao posebna organizacija i pozicionira u sastav Ministarstva finansija, čime se smanjuje stepen njene samostalnosti.

Odbor Agencije smatra da bi promenom statusa Uprave za javne nabavke bio učinjen korak unazad u naporima države za suzbijanje korupcije, imajući u vidu da je ona najizraženija upravo u oblasti javnih nabavki.