Саопштење Агенције, 18. јануар

Социјалдемократски савез
29/05/2012
Годишњи извештај 2011. СДС
29/05/2012

Саопштење Агенције, 18. јануар

print

Агенција за борбу против корупције упутила је Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка против Божидара Ђелића због тога што у року од 30 дана од дана избора, постављења односно именовања није пренео управљачка права у предузећу „House of Europe Invest B.V.“ (које је са 100% удела у његовом власништву).

Проверавајући тачност података из Извештаја о имовини и приходима, према годишњем плану провере Агенције, утврђено је да господин Ђелић није пренео управљачка права у наведеном предузећу, односно да уколико их је пренео, о томе није известио Агенцију у року од пет дана од дана преношења. Агенција је дописом од 25. новембра 2010. године обавестила функционера о наведеном пропусту и позвала га да достави податке о лицу на које су пренета управљачка права као и доказе о преносу.

Будући да министар Ђелић није обавестио Агенцију о преносу управљачких права по наведеном, а ни поновљеном захтеву, стекли су се услови за подношење предлога за покретање прекршајног поступка.

Уколико Прекршајни суд донесе одлуку којом утврђује постојање прекршаја, Законом прописана санкција је новчана казна у износу од 50 до 150 хиљада динара.