Saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije

Konferencija o lobiranju u Srbiji
03/12/2019
Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije
12/12/2019

Saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije

print

Povodom navodne umešanosti oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića u trgovinu oružjem između privrednog društva GIM d.o.o. Beograd i Holding korporacije „Krušik“ a.d. Valjevo, Agencija za borbu protiv korupcije izvršila je prethodnu proveru ispunjenosti uslova za pokretanje postupka zbog povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

U postupku provere Agencija je pribavila informacije od privrednog društva GIM d.o.o. Beograd; Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; Registra pravnih lica, koja se bave prometom oružja, delova za oružje i municije; Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Agencije za privredne registre.

Utvrđeno je da Branko Stefanović, otac ministra Nebojše Stefanovića, od osnivanja privrednog društva GIM, koje je osnovano kao privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i spoljnotrgovinski promet 31.10.1990. godine, nije vlasnik, zakonski zastupnik, nije bio zaposlen po osnovu ugovora o radu, kao ni po bilo kom drugom osnovu, niti je na bilo koji način angažovan u navedenom privrednom društvu. Ustanovljeno je i da Branko Stefanović nije bio osiguranik privrednog društva GIM.

Po izvršenom postupku provere, zaključeno je da kupovina naoružanja Krušika od strane privrednog društva GIM ne predstavlja sukob interesa ministra Nebojše Stefanovića, odnosno ne može da utiče na nepristrasno i nezavisno vršenje javne funkcije ministra, da ne postoji odnos zavisnosti, koji funkcioner mora da izbegava pri vršenju javne funkcije, niti je u suprotnosti sa njegovom obavezom da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

Imajući u vidu da je utvrđeno da ne postoji odnos zavisnosti, koji bi ministar Nebojša Stefanović, kao funkcioner, trebalo da izbegava pri vršenju javne funkcije, Agencija nije istraživala niti je analizirala formiranje cena naoružanja na tržištu.