Саопштење Агенције за борбу против корупције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Саопштење Агенције за борбу против корупције

print

Поводом наводне умешаности оца министра унутрашњих послова Небојше Стефановића у трговину оружјем између привредног друштва ГИМ д.о.о. Београд и Холдинг корпорације „Крушик“ а.д. Ваљево, Агенција за борбу против корупције извршила је претходну проверу испуњености услова за покретање поступка због повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.

У поступку провере Агенција је прибавила информације од привредног друштва ГИМ д.о.о. Београд; Централног регистра обавезног социјалног осигурања; Регистра правних лица, која се баве прометом оружја, делова за оружје и муниције; Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као и Агенције за привредне регистре.

Утврђено је да Бранко Стефановић, отац министра Небојше Стефановића, од оснивања привредног друштва ГИМ, које је основано као привредно друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет 31.10.1990. године, није власник, законски заступник, није био запослен по основу уговора о раду, као ни по било ком другом основу, нити је на било који начин ангажован у наведеном привредном друштву. Установљено је и да Бранко Стефановић није био осигураник привредног друштва ГИМ.

По извршеном поступку провере, закључено је да куповина наоружања Крушика од стране привредног друштва ГИМ не представља сукоб интереса министра Небојше Стефановића, односно не може да утиче на непристрасно и независно вршење јавне функције министра, да не постоји однос зависности, који функционер мора да избегава при вршењу јавне функције, нити је у супротности са његовом обавезом да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције.

Имајући у виду да је утврђено да не постоји однос зависности, који би министар Небојша Стефановић, као функционер, требало да избегава при вршењу јавне функције, Агенција није истраживала нити је анализирала формирање цена наоружања на тржишту.