Saopštenje Agencije, 16. mart

Sandžačka demokratska partija
30/05/2012
Godišnji izveštaj 2011. SDP
30/05/2012

Saopštenje Agencije, 16. mart

print

Povodom učestalih reklamnih poruka pojedinih političkih stranaka kao i raznih humanitarnih akcija koje organizuju, Agencija za borbu protiv korupcije još jednom upozorava političke stranke da prikupljena sredstva mogu da koriste samo za redovan rad i za izbornu kampanju. Aktivnost koja nije obuhvaćena redovnim radom ili izbornom kampanjom, kako je to propisano Zakonom o finansiranju političkih partija, nije dozvoljena. Upozoravamo stranke da su kazne za nepoštovanje ovih odredbi od 200 000 do 1 000 000 dinara.

Istovremeno, Agencija podseća novoizabrane ministre u Vladi Srbije da su u obavezi da u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju dostave izveštaj o imovini i prihodima Agenciji za borbu protiv korupcije. Ministri kojima je prestala funkcija u obavezi su da Agenciji dostave novi izveštaj o imovini i prihodima, odnosno obaveštenje o eventualnoj promeni.

Agencija takođe, podseća da su ministri kojima je prestala funkcija u obavezi da u naredne dve godine traže saglasnost za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa članom 38. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.