Саопштење Агенције, 16. март

Санџачка демократска партија
30/05/2012
Годишњи извештај 2011. СДП
30/05/2012

Саопштење Агенције, 16. март

print

Поводом учесталих рекламних порука појединих политичких странака као и разних хуманитарних акција које организују, Агенција за борбу против корупције још једном упозорава политичке странке да прикупљена средства могу да користе само за редован рад и за изборну кампању. Активност која није обухваћена редовним радом или изборном кампањом, како је то прописано Законом о финансирању политичких партија, није дозвољена. Упозоравамо странке да су казне за непоштовање ових одредби од 200 000 до 1 000 000 динара.

Истовремено, Агенција подсећа новоизабране министре у Влади Србије да су у обавези да у року од 30 дана од дана ступања на функцију доставе извештај о имовини и приходима Агенцији за борбу против корупције. Министри којима је престала функција у обавези су да Агенцији доставе нови извештај о имовини и приходима, односно обавештење о евентуалној промени.

Агенција такође, подсећа да су министри којима је престала функција у обавези да у наредне две године траже сагласност за заснивање радног односа у складу са чланом 38. Закона о Агенцији за борбу против корупције.