Saopštenje Agencije, 8. februar

Godišnji izveštaj 2011. USS
29/05/2012
Zajedno za Vojvodinu
29/05/2012

Saopštenje Agencije, 8. februar

print

Povodom javno izraženog nezadovoljstva javnosti oko načina na koji se sprovodi postupak prema građanima koji imaju potrebu ili želju da građevinsko zanatskim radovima održe ili poprave kvalitet svog stambenog prostora:
Agencija za borbu protiv korupcije upozorava opštine da prekinu praksu arbitrarnog sprovođenja propisa koji se odnose na obaveze građana prilikom vršenja radova na održavanju stanova.

U primeni Zakona o planiranju i izgradnji i Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova, uprkos postojanja Uputstva i mišljenja nadležnog ministarstva, pojavljuju se značajne razlike između pojedinih opština u tumačenju šta je tekuće a šta investiciono održavanje, a na štetu građana.
Agencija je nadležnom ministarstvu ponudila saradnju kako bi se izmenama zakona, na kojima se radi, jasnije uredila ova oblast i izbegla situacija u kojoj postoji neravnoteža između obaveza građana i cilja koji država želi da postigne.
Na taj način biće izbegnuta mogućnost arbitrarne primene zakona odnosno mogućnost za nastanak korupcije pri određivanju šta je investiciono, a šta tekuće održavanje stana.