Саопштење Агенције, 8. фебруар

Годишњи извештај 2011. УСС
29/05/2012
Заједно за Војводину
29/05/2012

Саопштење Агенције, 8. фебруар

print

Поводом јавно израженог незадовољства јавности око начина на који се спроводи поступак према грађанима који имају потребу или жељу да грађевинско занатским радовима одрже или поправе квалитет свог стамбеног простора:
Агенција за борбу против корупције упозорава општине да прекину праксу арбитрарног спровођења прописа који се односе на обавезе грађана приликом вршења радова на одржавању станова.

У примени Закона о планирању и изградњи и Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова, упркос постојања Упутства и мишљења надлежног министарства, појављују се значајне разлике између појединих општина у тумачењу шта је текуће а шта инвестиционо одржавање, а на штету грађана.
Агенција је надлежном министарству понудила сарадњу како би се изменама закона, на којима се ради, јасније уредила ова област и избегла ситуација у којој постоји неравнотежа између обавеза грађана и циља који држава жели да постигне.
На тај начин биће избегнута могућност арбитрарне примене закона односно могућност за настанак корупције при одређивању шта је инвестиционо, а шта текуће одржавање стана.