Саопштење Агенције, 7. април

Влашка демократска странка ВДС
15/06/2012
Годишњи извештај 2011. ВДС
15/06/2012

Саопштење Агенције, 7. април

print

Агенција за борбу против корупције предлoжила је министру за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу да изврши контролу уставности и законитости деловања Скупштине града Јагодина и према овој градској скупштини и одговорним лицима у њој предузме неопходне законске мере, као и да о предузетим мерама обавести Агенцију за борбу против корупције.

Реч је о драстичном непоштовању Закона о локалној самоуправи од стране града Јагодина. Скупштина града Јaгодина именовала је, односно поставила, већи број одборника на јавне функције у извршне органе, као и у органе заступања, управљања и надзора установа и предузећа чији је град Јагодина оснивач. Овакво поступање представља нарушавање једног од основних демократских принципа поделе власти и истовромено је је директно противно одредби члана 30. Закона о локалној самоуправи.

Агенција за борбу против корупције је у свим случајевима против таквих функционера јединица локалне самоуправе покренула поступке провере и утврђује евентуалне повреде закона.

Такође, Агенција наглашава да се једино доследном применом Устава и закона омогућава несметано функционисање органа јединице локалне самоуправе, конкретно органа, установа и предузећа града Јагодине, а са друге стране, да је доследна примена Устава, закона и других прописа који регулишу деловање јавне управе и органа јединица локалне самоуправе услов без кога није могуће на адекватан начин спровести ни Националну стратегију за борбу против корупције.