Саопштење
08/10/2021
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције за спречавање корупције
11/10/2021

Саопштење

print
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције (Службени гласник бр. 94/21) ступио је на снагу 5.10.2021. године. Код пријављивања имовине и прихода Агенцији за спречавање корупције, јавни функционери су дужни да пријаве и готов новац, дигиталну имовину, драгоцености и другу покретну имовину чија вредност прелази 5000 евра (у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије).
До усаглашавања садржине обрасца Извештаја o имовини и приходима, ови подаци уписују се у делу „Други подаци битни за примену закона“.