Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције
06/10/2021
Саопштење
08/10/2021

Саопштење

print
Влада Републике Србије донела је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење на седници одржаној 30.9.2021. године.

Република Србија израдила je стратешкe извештајe, од којих два представљају свеобухватно преиспитивање ризика из 2018. године, у делу који се односи на прање новца и финансирање тероризма, a први пут je извршена процена ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење и ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине.

Агенција за спречавање корупције, поред осталих надлежних институција, учествовала је у процени ризика, чиме је допринела изради ових значајних докумената.

У наредном периоду, у складу са препорукама Радне групе за финансијску активност – међународног тела, чији је задатак развој и унапређење борбе против прања новца и финансирања тероризма (FATF), пратиће се посвећеност државе да на идентификоване ризике адекватно одговори.