Onlajn radionica o lobiranim licima
26/05/2021
Potpisan sporazum o saradnji između Centralnog registra socijalnog osiguranja i Agencije
02/06/2021

Saopštenje

print
Povodom novinskog članka “Devojka i momak caruju kod Zorane”, koji je 28. maja 2021. godine objavio Srpski telegraf, obaveštavamo javnost o sledećem:

Agencija za sprečavanje korupcije postupa isključivo na osnovu Zakona o sprečavanju korupcije. Postupke za utvrđivanje povreda Zakona Agencija pokreće i po prijavama fizičkih i pravnih lica.

Da bi donela odluku o povredi Zakona o sprečavanju korupcije, Agencija, između ostalog, mora da utvrdi ko su povezana lica, odnosno da li je javni funkcioner učinio određenu korist ili pogodnost povezanom licu, među koje spada i vanbračni partner.

Imajući u vidu da se podaci o eventualnim vanbračnim partnerima ne mogu pribaviti na drugi način, osim direktnim obraćanjem osobi, na koju se prijava odnosi, Agencija se obratila javnom funkcioneru Jovanki Atanacković da se izjasni na ovu okolnost.

Činjenica da se, isključivo u skladu sa nadležnostima, a za potrebe vođenja ovog postupka, Agencija obratila javnom funkcioneru da se izjasni, govori u prilog tome da direktor Agencije nije prekoračio ovlašćenja poverena Zakonom o sprečavanju korupcije, niti je iznosio bilo kakvu tvrdnju o tome da su navedena lica u vanbračnoj zajednici.

Javni funkcioner je taj koji dostavlja izjašnjenje o tome da li je, u smislu Zakona o sprečavanju korupcije, u odnosu povezanosti, od čega zavisi dalje vođenje postupka Agencije.

Agencija je sa javnim funkcionerom Jovankom Atanacković komunicirala isključivo zvaničnim putem i ne može biti odgovorna za navode, koji su se pojavili u medijima.