Саопштење Агенције, 31. март

Годишњи извештај 2011. СДП
30/05/2012
Прес мај 2012.
01/06/2012

Саопштење Агенције, 31. март

print

Агенција за борбу против корупције изражава задовољство поводом реакције европског комесара за проширење ЕУ, Штефана Филеа и Министарства правде који су препознали потребу да се изврши ревизија Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана.

У оквиру Годишњег извештаја о раду за 2010. годину, Анекс 1 – Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, Агенција је као прву препоруку навела „Извршити одговарајућу ревизију Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њену примену на основу евалуације и оцене о испуњености ова два документа, као и у складу с измењеним друштвено-политичким и економским окружењем у коме се данас у Србији одвија борба против корупције“.

Међу слабим странама Стратегије као документа, који је донет још 2005. године, истиче се чињеница да она не наводи посебно системе образовања и здравства који су веома важни са становишта борбе против корупције.

Исто тако, утисак је да Акциони план није у потпуности искористио потенцијале који се наговештавају Стратегијом, као и да даје повода неодумицама о томе да ли активности које садржи на прави начин конкретизују препоруке из Стратегије.