saopštenje 31. decembar

Godišnji izveštaj 2011. SBB
29/05/2012
Socijaldemokratski savez
29/05/2012

saopštenje 31. decembar

print

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije podneo je ostavku iz ličnih i profesionalnih razloga. Počev od 31. decembra prešao je na novu dužnost u okviru Državne revizorske institucije.

Prema Zakonu o Agenciji, zamenika direktora bira direktor Agencije između tri predložena kandidata sa liste koju utvrdi Odbor Agenciije.