Sastanak sa predsednikom Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije
21/05/2021
Onlajn radionica o lobiranim licima
26/05/2021

Saopštenje

print
Povodom saopštenja Udruženja novinara Srbije, od 22. maja 2021. godine, u kome se iznose stavovi o umešanosti u izbor predsednika ovog udruženja, Agencija za sprečavanje korupcije, kao nezavisni državni organ, ukazuje da se do sada nije, niti će se mešati u rad bilo kog udruženja, uključujući i Udruženje novinara Srbije.

Agencija je jedina institucija u Srbiji ovlašćena da tumači sukob interesa javnih funkcionera, daje mišljenja i postupa u situacijama postojanja sukoba interesa. Agencija ovlašćenja vrši po Ustavu i zakonu i u obavezi je da odgovori na zahtev javnog funkcionera za davanje mišljenja o postojanju sukoba interesa. Pored toga, Agencija razmatra sve činjenice i relevantne propise u postupku davanja mišljenja. U postupku ocene o postojanju eventualnog sukoba interesa, Agencija ceni i odlučuje da li se javni funkcioneri pridržavaju zakona i drugih propisa, sa ciljem izgradnje i jačanja poverenja građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

Činjenica da je Živojin Rakočević bio član Odbora Agencije do 1. septembra 2020. godine, nema uticaja na odlučivanje Agencije, i on, kao javni funkcioner – direktor KC Gračanica, imao je pravo, ali i zakonsku obavezu da od Agencije zatraži mišljenje, što je i učinio. Agencija je postupila po zahtevu i donela mišljenje.

Beograd, 24. 05. 2021. godine