saopštenje 29. decembar

Savez bačkih Bunjevaca
29/05/2012
Godišnji izveštaj 2011. SBB
29/05/2012

saopštenje 29. decembar

print

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava da je radna grupa za izradu Zakona o finansiranju političkih stranaka usaglasila radnu verziju sa preporukama međunarodnih institucija GREKO, ODIHR (institucija pri OEBS za kontroli izbora) i Evropske komisije i prosledila je Vladi Republike Srbije.

Radna grupa očekuje da Vlada Srbije usvoji podnetu radnu verziju bez primedbi i izmena, imajući u vidu da su predstavnici svih političkih stranaka učestvovali u izradi Zakona.