saopštenje 28. decembar

Godišnji izveštaj 2011. RuDS
29/05/2012
Savez bačkih Bunjevaca
29/05/2012

saopštenje 28. decembar

print

Agencija za borbu protiv korupcije predala je danas, pre roka, Kancelariji za evropske integracije odgovore na Upitnik Evropske komisije upućen Republici Srbiji radi pripreme Mišljenja o zahtevu Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Deo Upitnika, na koji je Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim nadležnostima odgovorila, obuhvata dvadeset i dva pitanja.