Saopštenje Agencije, 24. maj

Bogata Srbija pokret poljoprivrednika i privrednika
20/06/2012
Godišnji izveštaj 2011. Pokret
20/06/2012

Saopštenje Agencije, 24. maj

print

Agencija za borbu protiv korupcije pozdravlja izbor Snežane Malović za koordinatora aktivnosti organa državne uprave Vlade Republike Srbije u borbi protiv korupcije i saradnju sa državnim organima u sprovođenju ovih aktivnosti. Samo efikasne mere inkriminacije i koordinirane aktivnosti organa gonjenja mogu doprineti jačanju generalne prevencije korupcije što je preduslov za uspešniju prevenciju korupcije u celini.
„Imenovanje je naročito značajno, jer je usledilo nakon sastanka direktora Agencije, Zorane Marković i zamenika predsednika Odbora Agencije, Zlatka Minića, sa predsednikom Vlade, Mirkom Cvetkovićem i može se smatrati kao ozbiljno shvaćena preporuka Agencije da je neophodan bolji odziv državnih organa u sprovođenju Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i uopšte u sprečavanju korupcije u Srbiji“, kaže Zorana Marković.
Ključni cilj Agencije, ali i svih institucija i građana Republike Srbije, je da korupciju u Srbiji svede u razumne okvire.