саопштење Агенције, 22. фебруар

Заједно за Војводину
29/05/2012
Годишњи извештај 2011. ЗзВ
29/05/2012

саопштење Агенције, 22. фебруар

print

Представници Агенције за борбу против корупције, Управе за јавне набавке, Комисије за заштиту права учесника у поступцима јавних набавки и Транспарентности Србија разматрали су данас проблеме у систему јавних набавки и механизме за откривање и спречавање корупције у тој области.

На састанку је закључено да је кроз предлог измена Закона о јавном набавкама, на којима се тренутно ради, потребно поједноставити процедуре јавних набавки и ојачати систем контроле, посебно у сегменту планирања јавних набавки, њихове сврсисходности, и самог извршења набавки.
Представници УЈН указали су да су током 2010. године откривене неправилности у поступцима хитих набавки вредности 2 милијарде динара о чему је УЈН, у складу са својим надлежностима, обавестила наручиоце, буџетску инспекцију, ДРИ и надзорне органе наручиоца.
Као посебан проблем издвојени су и капацитети Комисије и УЈН, односно неодговарајући простор и, сходно томе, недовољан број запослених.
Закључено је да је потребно наставити разговор са другим државним органима који имају важну улогу у процесу контроле и надзора над системом јавних набавки, као што су Државна ревизорска институција, Министарство финансија и буџетска инспекција.