Ćuprija – Izbori za odbornike
20/06/2012
Šabac – Izbori za odbornike
20/06/2012

Saopštenje

print
Na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije ministar odbrane Dragan Šutanovac je Agenciji lično dostavio dokumentaciju u vezi sa investiranjem u izgradnju stana. Agencija će u okviru svojih nadležnosti nastaviti dalje provere dostavljene dokumentacije.