saopštenje 17. decembar

Godišnji izveštaj 2011. RDS
29/05/2012
Rusinska demokratska stranka
29/05/2012

saopštenje 17. decembar

print

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a povodom jučerašnje izjave ministarke finansija, Dijane Dragutinović, u kojoj je navela da su „nezavisne institucije poput Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke, Poverenika za informacije od javnog značaja, ombudsmana, Agencije za borbu protiv korupcije, Ustavnog suda, SANU, Komisije za zaštitu prava i Poverenika za ravnopravnost, dobile značajno veće budžete od kojih DRI skoro četiri puta“, Agencija za borbu protiv korupcije ističe da je javnosti predočen pogrešan podatak da Agencija dobija iz državnog budžeta značajno veća sredstva nego što je to zapravo slučaj.

Ukazujemo da osim iznosa sredstava od 165 miliona dinara za 2011. godinu, Agencija ni jedan dinar više ne potražuje od države, a da sva dodatna sredstva, pogrešno prikazana kao sredstva budžeta, predstavljaju zapravo donaciju koja je Agenciji direktno odobrena po projektu koji smo sami pisali i podneli, a koji će se sprovoditi naredne dve godine. U javnosti je ostavljen pogrešan utisak da ovaj iznos predstavlja dodatno opterećenje iz džepa građana. Ukazujemo takođe da budžet za 2010. godinu iznosi 161 milion dinara i da povećanje od 4 miliona dinara ne samo da ne predstavlja „znatno povećanje“ već je to uračunata kalkulacija u skladu sa procentom inflacije i planiranim odmrzavanjem zarada u državnoj upravi u 2011. godini.
Napominjemo posebno da obezbeđivanje materijalnih sredstava predstavlja samo jedan segment kojim država iskazuje podršku nezavisnim telima. Problemi sa obezbeđivanjem prostorija pa time i zapošljavanje stručnog kadra su problemi na koje nezavisna tela godinama ukazuju kao problem, a u kojima ni Agencija nije izuzetak.

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu

http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=769&t=Z

Zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu

http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=990&t=Z

Budžet po projektu 2010-2011

http://www.acas.rs/sr_cir/sluzba-za-medjunarodnu-saradnju.html