Linkovi
14/07/2010
Izveštaji u Aranđelovcu
20/07/2010

RSS

print

RSS (Really Simple Syndication)

Uz pomoć ovog alata možete pratiti  rubrike vesti sa sajta agencije, a da ne morate da posetite sam sajt. Bićete obavešteni čim se u rubrici vesti pojavi novi članak.  RSS servis je potpuno besplatan, potrebno je samo da imate odgovarajući program za čitanje RSS-a ili čitač (Google Reader, Bloglines…). Uključenje pretplate je moguće i preko samog browser-a.

 

RSS za rubriku vesti