Линкови
14/07/2010
Извештаји у Аранђеловцу
20/07/2010

RSS

print

RSS (Really Simple Syndication)

Уз помоћ овог алата можете пратити  рубрике вести са сајта агенције, а да не морате да посетите сам сајт. Бићете обавештени чим се у рубрици вести појави нови чланак.  RSS сервис је потпуно бесплатан, потребно је само да имате одговарајући програм за читање RSS-а или читач (Google Reader, Bloglines…). Укључење претплате је могуће и преко самог browser-а.

 

RSS за рубрику вести