Rok za sprovođenje plana integriteta do 31. oktobra 2019. godine

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Službi Agencije
25/09/2019
Borba protiv korupcije u sportu
04/10/2019

Rok za sprovođenje plana integriteta do 31. oktobra 2019. godine

print

 

Agencija za borbu protiv korupcije podseća sve obveznike izrade plana integriteta da rok za sprovođenje plana integriteta ističe 31. oktobra 2019. godine.
Unošenje podataka o sprovedenim merama i postavljanje odluke o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta može se izvršiti do 30. novembra 2019. godine, u aplikaciji kojoj se pristupa na osnovu korisničkog imena i lozinke putem internet adrese http://plan.acas.rs/acas_pi/#/login
U video uputstvu (kratkom filmu) na internet stranici objašnjeno je kako se unose podaci o sprovođenju mera iz plana integriteta u aplikaciju www.youtube.com/watch?v=Hp6_kNhMhWg&feature=youtu.be

Modeli akata za sprovođenje mera iz plana integriteta za oblast „Etika i integritet“ i proces „Raspolaganje donacijama i humanitarnom pomoći“ koji mogu biti od pomoći institucijama kod formulisanja odredbi navedenih akata takođe se nalaze na internet stranici:

• Model akta o upravljanju sukobom interesa u javnoj upravi

www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/04/Model-akta-sukob-interesa-2.pdf

• Model akata o postupanju sa donacijama u javnoj upravi

www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/04/Model-akta-donacije-2.pdf

• Model akta o postupanju po pritužbama na rad javne uprave (i javnih službi)

www.acas.rs/wp-content/uploads/2019/04/Model-akta-o-postupanju-po-prituzbama-2.pdf

Za sve dodatne informacije obveznici izrade plana integriteta mogu se obratiti Agenciji na telefon 011/ 41 49 100 opcija 6 ili elektronskom poštom na integritet@acas.rs