Ризици корупције у предлогу Закона о националним саветима националних мањина

lubardaa
Проф. др Бранко Лубарда нови председник Одбора Агенције
17/04/2013
Забрана коришћења јавних ресурса и јавних функција у сврху изборне кампање
07/02/2014

Ризици корупције у предлогу Закона о националним саветима националних мањина

print

Агенција за борбу против корупције мишљења је да предложене измене и допуне Закона садрже ризике корупције који се односе на употребу недовољно прецизних формулација, постојање правних празнина, неусаглашеност појединих одредаба и препуштање министру да подзаконским актима уреди одређена питања која би требало уредити законом.

Поред тога, Агенција сматра да би требало прописати да ће се повреде појединих предложених одредаба сматрати прекршајима. Отклањање ових ризика корупције и недостатака би допринело пуном остваривању сврхе предложених измена и допуна.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, одржана је у периоду од 25. новембра до 17. децембра 2013. године. Агенција за борбу против корупције доставила је своје мишљење Министарству правде и државне управе. Дан након окончања јавне расправе, 18. децембра 2013. године, Влада је усвојила предлог измена и допуна овог закона, који се само незнатно разликује од текста Нацрта закона, и упутила га Народној скупштини.

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина