Резултати VI конкурса за стажирање

Чукарица (Београд) – Избори за одборнике
21/06/2012
Куршумлија – Избори за одборнике
21/06/2012

Резултати VI конкурса за стажирање

print

На основу јавног конкурса објављеног на интернет презентацији Агенције за борбу против корупције, www.acas.rs, дана 10. августа 2012. године за избор седам кандидата за стажирање, након спроведеног поступка у складу са правилима о избору стажиста из Правила конкурса, донета је одлука да на стажирање буду примљени:

1. Јелена Ђокић, Сектор за послове превенције

2. Марија Суботић, Сектор за представке и канцеларије округа и Сектор за оперативне послове

3. Дијана Сарафимовски, Служба за контролу финансирање политичких субјеката

4. Ана Јовановић, Служба за контролу финансирање политичких субјеката

5. Јелица Дојчиновић, Служба за односе са јавношћу

6. Бранко Ратковић, Служба за међународну сарадњу

7. Ивана Савић, Служба за решавање сукоба интереса

Њихово стажирање почиње 24. септембра и завршава се 24. јануара 2013. године.

Стажирање у Агенцији за борбу против корупције реализује се у оквиру пројекта „Подршка Агенцији за борбу против корупције“ које финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке. Двогодишњи пројекат, између осталог, има за циљ установљавање мреже стажиста и развијање њихових капацитета кроз рад у независном, државном органу.