Резултати рада Сектора за оперативне послове у 2013.

ПРЕС 2013.
13/01/2014
sporazum2
Потписан Споразум о сарадњи Агенције за борбу против корупције и Управе царина
20/05/2014

Резултати рада Сектора за оперативне послове у 2013.

print

Сектор за оперативне послове Агенције за борбу против корупције објавио је резултате рада Одељења за контролу имовине функционера и Одељења за регистре, које можете погледати на овој страници.

Листе су објављене у циљу обавештавања јавности. За сва наведена лица важи претпоставка невиности, у складу са Уставом и законом.

Само покретање поступка пред Агенцијом не значи да је функционер повредио закон. Одлука о томе доноси се тек након спроведеног поступка, у којем функционер има право да се изјасни, а постаје коначна тек истеком рока за жалбу, односно њеним потврђивањем од стране Одбора Агенције.