Sečanj – Izbori za odbornike
22/06/2012
Smederevo – Izbori za odbornike
22/06/2012

Rezultati konkursa

print

Na osnovu javnog konkursa objavljenog na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije, dana 25 decembra 2012. godine za odabir organizacija civilnog društva za učešće u programu „Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija“ nakon sprovedenog postupka u skladu sa pravilima o izboru iz Pravila konkursa, doneta je odluka da sredstva budu dodeljena sledećim organizacijama:

1. Transparentnost Srbija
2. Srbija u pokretu
3. Eutopija

Realizacija prokjta će početi u februaru i trajaće sedam meseci.

Ovaj projekat će uključiti mlade istraživače novinare, kao i pristupe koji će osnažiti nove alate komunikacije i medija koji zamenjuju tradicionalne.

Ova inicijativa usmerena je i ka promovisanju saradnje novinara istraživača i organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije, kao i saradnji Agencije sa civilnim društvom. Projekat je finansiran od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.
Odluka