Regionalna konferencija o saradnji sa civilnim društvom i medijima

Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera
11/02/2020
Nastavljen ciklus obuke lobista
18/02/2020

Regionalna konferencija o saradnji sa civilnim društvom i medijima

print

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvuju na regionalnoj radionici posvećenoj saradnji nacionalnih antikorupcijskih tela sa civilnim društvom i medijima. Radionica se održava u Strazburu pod okriljem Saveta Evrope i Mreže institucija za prevenciju korupcije NCPA u kojoj Agencija aktivno učestvuje.
Na radionici su predstavljeni nalazi upitnika u oblasti saradnje sa civilnim društvom u kojem su prethodno članice mreže iznele trenutno stanje i dosadašnje rezultate. Uporednom analizom prikupljenih podataka učesnici radionice su stekli uvid u moguće dalje unapređenje kvaliteta i obima uključenosti predstavnika civilnog društva u antikorupcijske aktivnosti u svojim zemljama.
U delu radionice posvećene saradnji sa medijima učesnicima su predstavljeni revidirani modeli komunikacionih strategija koje omogućavaju veći stepen transparentnosti rada nacionalnih antikorupcijskih tela.
Agencija za borbu protiv korupcije je prezentovala svoja iskustva, izazove, rezultate i primere dobre prakse kako sa civilnim sektorom tako i u delu koji se tiče odnosa sa medijima.
Mreža institucija za prevenciju korupcije NCPA osnovana je u oktobru 2018. godine i čine je antikorupcijske institucije iz 23 države.