Регионална конференција о сарадњи са цивилним друштвом и медијима

Обавеза достављања евиденција о поклонима функционера
11/02/2020
Настављен циклус обуке лобиста
18/02/2020

Регионална конференција о сарадњи са цивилним друштвом и медијима

print

Представници Агенције за борбу против корупције учествују на регионалној радионици посвећеној сарадњи националних антикорупцијских тела са цивилним друштвом и медијима. Радионица се одржава у Стразбуру под окриљем Савета Европе и Мреже институција за превенцију корупције NCPA у којој Агенција активно учествује.
На радионици су представљени налази упитника у области сарадње са цивилним друштвом у којем су претходно чланице мреже изнеле тренутно стање и досадашње резултате. Упоредном анализом прикупљених података учесници радионице су стекли увид у могуће даље унапређење квалитета и обима укључености представника цивилног друштва у антикорупцијске активности у својим земљама.
У делу радионице посвећене сарадњи са медијима учесницима су представљени ревидирани модели комуникационих стратегија које омогућавају већи степен транспарентности рада националних антикорупцијских тела.
Агенција за борбу против корупције је презентовала своја искуства, изазове, резултате и примере добре праксе како са цивилним сектором тако и у делу који се тиче односа са медијима.
Мрежа институција за превенцију корупције NCPA основана је у октобру 2018. године и чине је антикорупцијске институције из 23 државе.