Reagovanje Agencije povodom kandidature Milana Višnjića za predsednika Saveta fakulteta

Prokuplje – Izbori za odbornike
22/06/2012
Izbori za Predsednika Republike
22/06/2012

Reagovanje Agencije povodom kandidature Milana Višnjića za predsednika Saveta fakulteta

print
Povodom informacija objavljenih ovih dana u medijima da će se prodekan Medicinskog fakulteta u Nišu, Milan Višnjić, kandidovati za predsednika Saveta fakulteta, Agencija za borbu protiv korupcije po drugi put ukazuje nadležnima i javnosti da je neophodno da prilikom donošenja ove odluke imaju u vidu zakonske obaveze svakog javnog funkcionera, ali i činjenicu da je za izbor svakog funkcionera, između ostalog, neophodno ceniti i njegov integritet.

Imajući u vidu ove činjenice, Agencija smatra da kandidovanje ovog javnog funkcionera za predsednika Saveta fakulteta dovodi u sumnju kredibilitet i lični dignitet kako kandidata, tako i institucije čija je osnovna delatnost objedinjenje obrazovnog i naučnoistraživačkog, stručnog, odnosno umetničkog rada, kao jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

Podsećamo, Odbor Agencije je meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije dekana kojom je Agencija utvrdila navedene povrede zakona potvrdio 11. aprila ove godine, a 25. aprila Agencija je podnela je Prekršajnom sudu u Nišu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, nakon čega ga je Prekršajni sud u Nišu kaznio novčanom kaznom od 60.000 dinara u postupku koji je vođen zbog toga što prilikom stupanja na dužnost i tokom vršenja javne funkcije, u roku od osam dana, nije pismeno obavestio neposredno pretpostavljenog i Agenciju za borbu protiv korupcije o sumnji u postojanje sukoba interesa ili o sukobu interesa koji on ili sa njim povezano lice ima.

Funkcioner je dužan da održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, kao i osnovne postulate nastavničke etike, lični dignitet, samopoštovanje i autoritet nastavnika. Jedino na ovaj način moguće je zaštititi integritet ove uvažene akademske institucije.