Реаговање Агенције поводом кандидатуре Милана Вишњића за председника Савета факултета

Прокупље – Избори за одборнике
22/06/2012
Избори за Председника Републике
22/06/2012

Реаговање Агенције поводом кандидатуре Милана Вишњића за председника Савета факултета

print
Поводом информација објављених ових дана у медијима да ће се продекан Медицинског факултета у Нишу, Милан Вишњић, кандидовати за председника Савета факултета, Агенција за борбу против корупције по други пут указује надлежнима и јавности да је неопходно да приликом доношења ове одлуке имају у виду законске обавезе сваког јавног функционера, али и чињеницу да је за избор сваког функционера, између осталог, неопходно ценити и његов интегритет.

Имајући у виду ове чињенице, Агенција сматра да кандидовање овог јавног функционера за председника Савета факултета доводи у сумњу кредибилитет и лични дигнитет како кандидата, тако и институције чија је основна делатност обједињење образовног и научноистраживачког, стручног, односно уметничког рада, као јединственог процеса високог образовања.

Подсећамо, Одбор Агенције је меру јавног објављивања препоруке за разрешење са функције декана којом је Агенција утврдила наведене повреде закона потврдио 11. априла ове године, а 25. априла Агенција је поднела је Прекршајном суду у Нишу захтев за покретање прекршајног поступка, након чега га је Прекршајни суд у Нишу казнио новчаном казном од 60.000 динара у поступку који је вођен због тога што приликом ступања на дужност и током вршења јавне функције, у року од осам дана, није писмено обавестио непосредно претпостављеног и Агенцију за борбу против корупције о сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Функционер је дужан да одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, као и основне постулате наставничке етике, лични дигнитет, самопоштовање и ауторитет наставника. Једино на овај начин могуће је заштитити интегритет ове уважене академске институције.