Реаговање Агенције на вест о радној верзији Националне стратегије за борбу против корупције

Осечина – Избори за одборнике
22/06/2012
Параћин – Избори за одборнике
22/06/2012

Реаговање Агенције на вест о радној верзији Националне стратегије за борбу против корупције

print

Поводом медијских објава да је Министарство правде и државне управе написало радну верзију Националне стратегије за борбу против корупције, Агенција саопштава да иако је у радној групи не може да изнесе мишљење о садржини ове верзије с обзиром није учествовала у њеној изради, нити јој је она достављена увид.

Агенција такође изражава забринутост јер је саопштено да ће Савет за борбу против корупције имати надзорну улогу у спровођењу Стратегије. То би значило да Министарство правде намерава да овај надзор, који представља једну од најзначајнијих надлежности Агенције, „одузме“ Агенцији и пренесе га у надлежност саветодавног тела Владе.

Агенција је очекивала да ће се радна верзија Стратегије припремати уз њено активно учешће, уз учешће свих осталих релевантних субјеката и у складу са међународним стандардима при изради докумената од великог значаја за приступање Србије Европској унији.

Подсећамо да је Министарству правде и државне управе Агенција већ послала предлоге минималних стандарда за израду квалитетне Стратегије.