Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom saopštenja Prekršajnog apelacionog suda

Pres maj 2013.
03/06/2013
Treća sednica Odbora Agencije
17/02/2010

Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom saopštenja Prekršajnog apelacionog suda

print

Agencija je, postupajući po službenoj dužnosti, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, 11. februara 2014. godine pokrenula postupak za odlučivanje o tome da li je ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović u vršenju javne funkcije postupala suprotno odredbama člana 29. stav 2. i 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.  Ministarki je, u skladu sa zakonom, ostavljen rok od 15 dana da se u postupku pred Agencijom izjasni, nakon čega će Agencija doneti odluku u ovom predmetu.

Kako je navedeni postupak u toku i nije doneta odluka o tome da li postoji ili ne postoji povreda ovog zakona, tačno je da Agencija nije podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, pa je nejasno zbog čega se Prekršajni apelacioni sud oglašava saopštenjem u vezi sa postupkom koji vodi drugi državni organ.

Nije u nadležnosti prekršajnih sudova da odlučuju o tome da li je ili ne „došlo do zloupotrebe javne funkcije“, već o postojanju ili nepostojanju prekršajne odgovornosti, u ovom slučaju tek nakon okončanja postupka pred Agencijom.

Pokretanje i vođenje postupka za odlučivanje o tome da li u slučaju bilo kog funkcionera postoji povreda Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u nadležnosti je Agencije.

Agencija se, baš kao i Prekršajni apelacioni sud, zalaže za vođenje postupaka pred institucijama koje su po zakonu nadležne da te postupke vode.