Реаговање Агенције за борбу против корупције поводом саопштења Прекршајног апелационог суда

Прес мај 2013.
03/06/2013
Трећа седница Одбора Агенције
17/02/2010

Реаговање Агенције за борбу против корупције поводом саопштења Прекршајног апелационог суда

print

Агенција је, поступајући по службеној дужности, а у складу са својим законским овлашћењима, 11. фебруара 2014. године покренула поступак за одлучивање о томе да ли је министарка енергетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић у вршењу јавне функције поступала супротно одредбама члана 29. став 2. и 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције.  Министарки је, у складу са законом, остављен рок од 15 дана да се у поступку пред Агенцијом изјасни, након чега ће Агенција донети одлуку у овом предмету.

Како је наведени поступак у току и није донета одлука о томе да ли постоји или не постоји повреда овог закона, тачно је да Агенција није поднела захтев за покретање прекршајног поступка, па је нејасно због чега се Прекршајни апелациони суд оглашава саопштењем у вези са поступком који води други државни орган.

Није у надлежности прекршајних судова да одлучују о томе да ли је или не „дошло до злоупотребе јавне функције“, већ о постојању или непостојању прекршајне одговорности, у овом случају тек након окончања поступка пред Агенцијом.

Покретање и вођење поступка за одлучивање о томе да ли у случају било ког функционера постоји повреда Закона о Агенцији за борбу против корупције у надлежности је Агенције.

Агенција се, баш као и Прекршајни апелациони суд, залаже за вођење поступака пред институцијама које су по закону надлежне да те поступке воде.