Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom objavljivanja delova sadržaja krivičnih prijava

„Menjam sebe -menjam svet“
25/12/2012
6. sednica Odbora Agencije
23/03/2011

Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom objavljivanja delova sadržaja krivičnih prijava

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Agencija smatra nedopustivim objavljivanje delova sadržaja krivičnih prijava koje su 17. aprila ove godine podnete Republičkom javnom tužilaštvu protiv ministarke zdravlja Slavice Đukić Dejanović i potpredsednika Vlade Vojvodine Gorana Ješića.

Na taj način ugrožava se pretpostavka nevinosti i eventualno vođenje predistražnog, odnosno krivičnog postupka (što je posebno istaknuto u saopštenju Agencije od 17. aprila).

Agencija se energično protivi već ustaljenoj praksi pojedinih medija da sude i presuđuju, čak i pre započinjanja bilo kakvog postupka, i apeluje da se vođenje postupaka vrati u za to nadležne institucije.

U konkretnim slučajevima, Agencija je, u cilju obaveštavanja javnosti, a uz saglasnost Republičkog javnog tužilaštva, objavila samo one informacije koje ne mogu ugroziti i otežati eventualno vođenje predistražnog, odnosno krivičnog postupka (ime i prezime funkcionera protiv kojeg je podneta krivična prijava, funkcija koju obavlja ili je obavljao, krivično delo zbog kojeg je krivična prijava podneta i datum podnošenja).