Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom gostovanja u „Utisku nedelje“

Praksa Sektora za postupanje po predstavkama
03/10/2013
Osamnaesta sednica odbora Agencije
21/10/2010

Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom gostovanja u „Utisku nedelje“

print

Radi pravilnog i potpunog informisanja javnosti o aktivnostima Agencije za borbu protiv korupcije u vezi sa slučajem SIEPA, o čemu je bilo reči u emisiji „Utisak nedelje“ emitovanoj 30. marta 2014. godine na TV B92, u kojoj je, pored ostalih, gost bio i profesor FPN i član Odbora Agencije Zoran Stojiljković, Agencija saopštava sledeće:

Agencija je, po službenoj dužnosti, a upravo povodom slučaja SIEPA, još u novembru 2013. godine pokrenula postupke vanredne kontrole izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Božidara Laganina (19. novembra) i Jasne Matić (20. novembra), koji se sprovode u saradnji i uz međusobnu razmenu svih raspoloživih podataka sa nadležnim javnim tužilaštvima.