Измењени Приручник о сукобу интереса и неспојивости функција
25/10/2021
Агенција донела Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика
27/10/2021

Размена искуства са Шпанијом

print
Агенција за спречавање корупције организовала је онлајн састанак са Канцеларијом за борбу против превара шпанске Аутономне заједнице Каталоније са циљем размене информација, искустава и добре праксе у области спречавања корупције.
У уводном делу, директор Агенције за спречавање корупције Драган Сикимић и директор Канцеларије за борбу против превара Мигел Анхел Химено Хуберо осврнули су се на досадашњу сарадњу и начине њеног продубљивања, стање борбе против корупције у Републици Србији и Краљевини Шпанији, превентивне механизме, као и на изазове са којима се суочавају у раду.
У оквиру тематских дискусија, учесници састанка разговарали су о процени ризика корупције у прописима, сукобу интереса, етици и интегритету, као и о механизмима унутрашњег узбуњивања.