Razmena iskustva sa Nacionalnom agencijom za sprečavanje korupcije Ukrajine

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje
20/12/2021
Održana obuka za javne funkcionere
27/12/2021

Razmena iskustva sa Nacionalnom agencijom za sprečavanje korupcije Ukrajine

print
Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić sastao se sa direktorom Nacionalne agencije za sprečavanje korupcije Ukrajine Oleksandrom Novikovim, na marginama devetog zasedanja Konferencije država ugovornica UN Konvencije protiv korupcije.

Tom prilikom razmenili su iskustva o srodnim nadležnostima, sa naglaskom na značaj i upotrebu informacionih tehnologija u svrhu efikasnijeg sprečavanja korupcije i izgradnje integriteta.

Saglasili su se da prostor za unapređenje saradnje postoji, kao i da će se ona nastaviti u narednom periodu.