Razmena iskustva sa moldavskim ekspertima

UNDP_250
Više od trećine građana vidi Agenciju na čelu borbe protiv korupcije
03/10/2013
Agencija posmatra izbore u opštini Vrbas
10/10/2013

Razmena iskustva sa moldavskim ekspertima

print
Agenciju za borbu protiv korupcije posetila je delegacija iz Moldavije, koju čine predstavnici nezavisnih državnih institucija, organizacija civilnog društva i novinari, a koji u okviru projekta „Izazovi sa kojima se Srbija suočava na putu evropskih integracija“ borave u Srbiji do 11. oktobra 2013. godine.

U razgovoru sa direktorom, zamenikom i pomoćnicima, gosti iz Moldavije imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa nadležnostima Agencije, njenom organizacionom strukturom, kao i dosadašnjim rezultatima na polju sprečavanja sukoba interesa, kontroli imovine i prihoda javnih funkcionera, finansiranja političkih subjekata i postupanja po predstavkama.

Posetu i razmenu iskustava sa ekspertima iz Moldavije organizovao je Centar za primenjene evropske studije, nezavisna organizacija koja se bavi istraživanjem razvoja i politika Evropske unije i njihovim konsekvencama na izgradnju institucionalne arhitekture i razvojnih politika Srbije u kontekstu njenog približavanja EU.