Расписан јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД) за реализацију пројеката из области спречавања корупције

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАРЕДНИМ ОБУКАМА ЗА ЛОБИСТЕ
23/02/2021
Агенција ангажовала посматрача изборне кампање у Зајечару
26/02/2021

Расписан јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД) за реализацију пројеката из области спречавања корупције

print
На основу члана 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019 и 88/2019, 11/2021), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/2020) и Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области спречавања корупције, Агенцијa за спречавање корупције расписује

јавни конкурс

за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију два пројекта у области спречавања корупције. Укупан износ средстава која се додељују износи 2.000.000,00 динара и обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, а биће додељен двема организацијама у једнаким износима од по 1.000.000,00 динара.
Општи циљ конкурса је подршка учешћу организација цивилног друштва у спречавању корупције, а специфични циљеви конкурса су обезбеђивање подршке органима јавне власти у спровођењу активности из ревидираног Акционог плана за поглавље 23, које се односе на област борбе против корупције и унапређење свести грађана о штетном утицају корупције на стање у друштву, на нивоу Републике Србије.
Удружење грађана (организација цивилног друштва) може да поднесе само један предлог пројекта који се односи на спровођење једног специфичног циља.
Право учешћа на конкурсу имају подносиоци предлога који су стекли статус удружења према Закону о удружењима („Службени гласник РС”, бр 51/2009, 99/2011, 44/2018) и који су уписани у регистар надлежног органа; чији се циљеви остварују у области спречавања корупције; који су усвојили и примењују интерни акт о антикорупцијској политици; који су поднели предлоге пројеката у конкурсом предвиђеном року и на предвиђеном обрасцу са потребном пратећом документацијом и који су пријавили само један предлог пројекта.
Пријава на конкурс подноси се најкасније до 29. марта 2021. године на адресу: Агенција за спречавање корупције, Царице Милице бр. 1, 11000 Београд.
Упутство за конкурисање, као и пратеће обрасце које је потребно попунити и доставити уз пријаву на конкурс можете пронаћи овде.

 

Београд, 25.02.2021.