Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из криминалне активности

Пирот – Избори за одборнике
22/06/2012
Пландиште – Избори за одборнике
22/06/2012

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из криминалне активности

print

Агенција за борбу против корупције упутила је Министарству правде и државне управе Мишљење о Радној верзији Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из криминалне активности. Ово су основни налази Агенције:

  • Радна верзија закона уређује услове, поступак и органе надлежне за откривање, одузимање и управљање имовином физичких и правних лица проистекле из криминалне активности, али законом није дефинисан појам криминалне активности.
  • Радна верзија закона за поједина кривична дела прописује услов да се одредбе закона примењују ако имовинска корист прибављена кривичним делом, односно вредност предмета кривичног дела прелази износ од 1.500.000,00 динара, за шта нема оправдања када су у питању кривична дела корупције.
  • Као алтернативу, радна верзија закона дефинише имовину проистеклу из криминалне активности као имовину власника која је у очигледној несразмери са његовим законитим приходима, а која је стечена у периоду од најдуже 10 година пре извршења кривичног дела. Нејасно је зашто је период за који ће се вршити истрага ограничен и како ће то допринети остваривању циља закона.
  • Прописано је да директор Дирекције не може бити члан органа политичке странке, што је у супротности са Законом о државним службеницима.

Мишљењео Радној верзији Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из криминалне активности